Nr błędu: 2
Tekst: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Unknown MySQL server host 'sql.liderhh.nazwa.pl' (-3)
Miejsce: /usr/share/php/DB/mysql.php, wiersz 240, godz. 16.09.2019 12:32
Informacje o wywołaniach funkcji:
mysql_pconnect("sql.liderhh.nazwa.pl:3306", "liderhh_1", "Xx!!z14W-hH", "0") #wiersz 0, plik: nieznany
call_user_func_array("mysql_pconnect", Tablica[4]) #wiersz 240, plik: /usr/share/php/DB/mysql.php
connect(Tablica[9], true) #wiersz 556, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/wcm/offline/libs/PEAR/DB.php
connect("mysql://liderhh_1:Xx!!z14W-hH@sql.liderhh.nazwa.pl:3306/liderhh_...", true) #wiersz 24, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/db/MySqlDriver.class.php
__construct() #wiersz 40, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/db/DbManager.class.php
__construct() #wiersz 26, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/include/topCore.php
require_once("/home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/include/topCore.p...") #wiersz 8, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/index.php

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr błędu: 256
Tekst: DB Error: connect failed
Miejsce: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/db/MySqlDriver.class.php, wiersz 27, godz. 16.09.2019 12:32
Informacje o wywołaniach funkcji:
trigger_error("DB Error: connect failed", "256") #wiersz 27, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/db/MySqlDriver.class.php
__construct() #wiersz 40, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/db/DbManager.class.php
__construct() #wiersz 26, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/include/topCore.php
require_once("/home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/include/topCore.p...") #wiersz 8, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/index.php

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------