Nr błędu: 256
Tekst: DB Error: syntax error
Miejsce: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/db/MySqlDriver.class.php, wiersz 66, godz. 28.07.2021 12:45
Informacje o wywołaniach funkcji:
trigger_error("DB Error: syntax error", "256") #wiersz 66, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/db/MySqlDriver.class.php
dbGetAll("SELECT im.*, tn.alt FROM image im, house_images_to_house tn WHE...") #wiersz 97, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/db/DbManager.class.php
getAll("SELECT im.*, tn.alt FROM image im, house_images_to_house tn WHE...") #wiersz 186, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/dbLogic/house/HouseDbLogic.class.php
getHouseImages(null) #wiersz 292, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/components/house/HouseConFront.class.php
getBySeo("D��in-144,00m2") #wiersz 167, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/include/ContentRouter.class.php
realizeHouseAction() #wiersz 96, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/include/ContentRouter.class.php
activation() #wiersz 36, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/offline/core/include/ContentRouter.class.php
__construct() #wiersz 10, plik: /home/liderhh/ftp/prostebudowanie/index.php

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------